Cestování se psy a kočkami do zahraničí

Cestování se psy, kočkami a fretkami (zvířata v zájmovém chovu) podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady.

Cestování se psy, kočkami a fretkami

01.10.2004

Cestování se psy, kočkami a fretkami (zvířata v zájmovém chovu) podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003

Od 1. října 2004 je možné cestovat pouze s pasem dle nařízení (ES) č. 998/2003

1). mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen „pas“) – je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, které bude přiděleno Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře.

2). očkování proti vzteklině – zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je povinnost každoročního přeočkování.

3). identifikace zvířete – jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.

4). sérologické vyšetření na vzteklinu – k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml.

5). ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům – členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.

6). schválený soukromý veterinární lékař – soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, kterému byl vydán „doklad o schválení a registraci“. Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.

7). subjekty zajišťující tisk a distribuci pasů schváleným soukromým lékařům – po přidělení číselných řad bude seznam subjektů zveřejněn na těchto webových stránkách.

8). dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území – některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině.
Požadavky pro cestování se zvířetem:

I. Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty

Musí být splněny tyto požadavky:

– pas

– identifikace zvířete mikročipem

– očkování proti vzteklině

– sérologické vyšetření na vzteklinu

– ošetření proti echinokokóze

– ošetření proti klíšťatům

– Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.

Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.

Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.
II. Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států

Musí být splněny tyto požadavky:

– pas

– identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním

– očkování proti vzteklině

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU:

– Andorra

– Island

– Lichtenštejnsko

– Monako

– Norsko

– San Marino

– Švýcarsko

– Vatikán

Členské státy, které si stanovily další podmínky:

– Kypr – ošetření proti echinokokóze a klíšťatům

– Finsko – ošetření proti echinokokóze a klíšťatům

Členské státy nedovolující přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území:

– Finsko

– Itálie

Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.
III. Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí.

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

– veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny potvrzené schváleným veterinárním lékařem nebo v případě zpětného návratu pas

– identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním

– očkování proti vzteklině

Členské státy mohou povolit dovoz štěňat a koťat mladších 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou,na které jsou závislá (rozhodnutí Komise 2004/839/ES).

Pokud bude z těchto třetích zemí vyjma Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska,San Marina, Švýcarska a Vatikánu dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře,že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.
IV. Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních třetích zemí

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

– veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny potvrzené schváleným veterinárním lékařem nebo v případě zpětného návratu pas

– identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním

– očkování proti vzteklině

– sérologické vyšetření na vzteklinu

Sérologické vyšetření musí být provedeno alespoň 30 dní po očkování a 3 měsíce před přesunem zvířete nebo jeho návratem na území EU.

Toto tříměsíční období se nepoužije při opětovném dovozu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s pozitivním výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU.

Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.

Pokud bude z těchto třetích zemí dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Zdroj: Státní veterinární správa ČR.

Více na www.svscr.cz…

Článek Cestování se psy a kočkami do zahraničí poskytl www.CELYSVET.cz. Více článků ZDE >