Jak odnaučit psa štěkat

Zlý pes

Štěkání je přirozený způsob vyjadřování psa a nelze se divit, když se ozve při obraně teritoria nebo v případě, že třeba projevuje radost. Někteří psi však mají zlozvyk vytrvale a bezdůvodně štěkat, takže ničí nervy nejen svým majitelům, ale i sousedům a kolemjdoucím. Pro odnaučení těchto nežádoucích projevů je třeba zjistit, proč vlastně štěká.

Jestliže psa dráždí nějaký předmět, odstraňte ho, vadí- li mu pohled, třeba na slepice na dvoře, pokud možno mu výhled zakryjte. Nemá- li ke štěkání žádný zřejmý důvod, odnaučte psa štěkání tím, že mu dáte povel “ Klid“ nebo “ Kuš“ a sevřete mu na několik minut tlamu prsty. Sevření čelisti jemným kousnutím je způsob, jakým matka vlčice nutí svoje potomky ke klidu, když se snaží výt. V přírodě je velmi důležité, aby mláďata na svou přítomnost zbytečně neupozorňovala nepřátele. Stisknutí čelistí chápe tedy i pes jeko povel ke zmlknutí a po několikerém opakování zpravidla štěkat přestane.

zdroj: Všechno o psech ( 1000 + 1 rada) od Heleny Kholové